Trädvård, beskärning och växtkunskap

2 dagar uppdragskurs med teori och praktik för arbetsledare och skötselpersonal
inom Gata/Park, Entreprenad, Yttre fastighetsskötsel och kyrkogård.

De vedartade växterna utgör en bärande stomme i våra utemiljöer och har stor betydelse för både upplevelse, ekologi och biologisk mångfald. Kursens teoridelar under dag 1 ger en god grund att utgå ifrån när vi tar beslut om lämplig beskärning och andra skötselåtgärder för både träd, buskar och häckplanteringar. I de praktiska momenten under dag 2 ges tillfälle att både öva och diskutera olika skötselåtgärder i kursbeställarens egna utemiljöer.

Mer info om kursprogram och upplägg finner du nedan.
Kontakta Växtteknik PS Konsult för offert och/eller mer info om kursen.

Bokning och kursdatum : Bokning kan ske under hela året, med tidig kursbokning finns fler alternativa datum tillgängliga samt möjlighet att ev. samordna med förvaltningar i närområdet.

beskärning och trävård

Program dag 1

1-Introduktion till träd och trädvård.

2-Trädens livsfunktioner, deras uppbyggnad, samt strategier för att begränsa rötskador i trädens inre (B A R I T-modellen).

3-Om trädsjukdomar och hur vi kan arbeta förebyggande i kampen mot ständigt nya hot mot våra träd.

4-Beskärningssnittet, rätt och fel – grenkrage, barkås och andra vanliga begrepp inom trädvården.

5-Gruppövning Växtidentifikation

6-Knoppar och skott – växtskottets uppbyggnad.

7-Översikt – genomgång av vanliga typer av beskärning med definitioner enl. svensk trädvårdsstandard.

8-Beskärning av fruktträd.

9-Rätt växtval minskar behovet av beskärning och minimerar även behovet av övriga skötsel- och underhållsåtgärder.

10-Växtkaraktärer och trädhabitus.

11-Gruppövning/bikupa Beskärning.

12-Beskärning av prydnadsbuskar.

13-Skötsel och beskärning av de vanligaste rostyperna.

14-Klippta häckar – skötsel uppbyggnad och beskärning

15-Trädvård och beskärning i rätt tid.

16-Träden och byggprocessen.

17-Trädvård – mer än bara beskärning:

– Del 1: Växtmottagning och växtkvalitet.

– Del 2: Trädetablering.

– Del 3: Växtbäddar.

Program dag 2

Praktiska beskärningsövningar samt rundvandring i beställarens utemiljöer.
Kursen avslutas med en 1X2-övning samt diskussion/frågor och uppföljning av kursdagarna.