Skötsel, beskärning och växtkunskap för kyrkogårdsförvaltningar

3 dagars uppdragskurs för skötselpersonal och arbetsledare inom kyrkogårdsförvaltning.

Kyrkogårdar innehåller en rik variation av växtmiljöer, ofta i en kombination av  såväl kulturhistoriska som höga estetiska värden.

Denna 3-dagarskurs varvar teori med praktik och behandlar skötseln av de vanligaste vegetationselementen såsom häckar och buskplanteringar såväl som perenner, gravplanteringar och träd.

Bokning och kursdatum : Bokning kan ske under hela året, med tidig kursbokning finns fler alternativa datum tillgängliga samt möjlighet till ev. samordning med förvaltningar i närområdet.

Kursprogram och upplägg finner du nedan.
Kontakta Växtteknik PS Konsult för offert och/eller mer info om kursen.

beskärning, skötsel och växtkundskap

Kursprogram förmiddag dag 1:

Kursprogram eftermiddag dag 1:

Under eftermiddagen genomförs handledda beskärningsövningar samt diskussioner och erfarenhetsutbyte kring trädvård och beskärning, växtanvändning och vanliga skötselfrågor i den dagliga skötseln av kyrkogårdens växtmaterial.

Kursprogram förmiddag dag 2:

Kursprogram eftermiddag dag 2:

Under eftermiddagen genomförs handledda beskärningsövningar samt diskussioner och erfarenhetsutbyte kring trädvård och beskärning, växtanvändning och vanliga skötselfrågor i den dagliga skötseln av kyrkogårdens växtmaterial.

Kursprogram eftermiddag dag 3:

Utomhusövningarna från dag 2 fortsätter.Kursprogram förmiddag dag 3