Temadag – Stadens träd i planering, byggnation och förvaltning

Temadag för driftledare, projektledare, förvaltare, arbetsledare och projektörer.

Temadagen Stadens träd i planering, byggnation och förvaltning tar upp många viktiga frågor kring träd i urbana miljöer.  Vi har idag ett till delar förändrat förhållningssätt vad gäller olika frågor om stadsträd. Den samhällsviktiga nyttan av ekosystemtjänster befinner sig numera högt upp på agendan och värnandet om biologisk mångfald blir alltmer en grundpelare i den gröna stadsplaneringen.

Det finns flera olika vägledande dokument som många av kommunerna använder i det dagliga arbetet med att förvalta och investera i träd. Hur kan vi säkerställa en långsiktigt hållbar förvaltning av träden? Hur planerar vi för nya träd och hur skyddar vi de befintliga under byggnation. Det är några av frågorna temadagen tar upp när kursledaren Peter Sandberg delar med sig av sina erfarenheter från nyanläggningsbesiktningar, träd- och skadevärderingar samt riskbedömningar och övriga stadsträdsrelaterade frågor.

Mer information om denna intressanta temadag om urbana träd finner du här nedan. Tveka inte att höra av dig till Växtteknik PS Konsult vid vidare frågor om temadagens upplägg och innehåll.

Temadagen kan även skräddarsys utifrån kursbeställarens specifika önskemål.

temadag stadens träd i planering

Kontakta Växtteknik PS Konsult för offert och/eller mer info.

Bokning och kursdatum : Bokning kan ske under hela året, tidig kursbokning ger fler alternativa datum samt möjlighet till eventuell samordning med verksamheter i närområdet.

Förmiddagens program:

Eftermiddagsprogram: