Växtteknik PS Konsult AB

Konsulttjänster inom mark, landskap och träd

Företaget utför varje år flera uppdrag för kommunala och statliga beställare och även Svenska kyrkan är en återkommande kund som efterfrågar företagets kompetens.

Växtteknik PS Konsult AB

Värdet av ett träd kan beräknas utifrån flera olika metoder.

Företaget utför varje år flera uppdrag för kommunala och statliga beställare och även Svenska kyrkan är en återkommande kund som efterfrågar företagets kompetens.

Våra tjänster

Besiktning av utemiljö

Med lång erfarenhet av certifierad besiktning genom Beum och RISEutför vi årligen entreprenadbesiktningarenligt AB04/ABT06ibåde väg-och stadsbyggnadsprojekt.

Riskträdsbedömning

Träden bidrar med många värden, en proportionerlig och balanserad avvägning mellan olika riskeroch bevarandet av träd är därför av stor betydelse.

Grön byggledning

I entreprenader med hög komplexitet på landskapssidan och/eller höga värden av befintliga gröna strukturer kan vi åta oss uppdrag inom grön byggledning.

Trädvärdering

Vi använder oss av Alnarpsmodellen för att snabbt och överskådligtkunna ge våra kunder en uppfattning om trädens ekonomiska värde.

Trädinventering

Vi har sedan starten 2004 inventerat närmare 10000 träd i stadsmiljöer såväl som i landskapsalléer och på kyrkogårdar. 

Besiktning av utemiljö

Med lång erfarenhet av certifierad besiktning genom Beum och RISEutför vi årligen entreprenadbesiktningarenligt AB04/ABT06ibåde väg-och stadsbyggnadsprojekt.

Riskträds-bedömning

Träden bidrar med många värden, en proportionerlig och balanserad avvägning mellan olika riskeroch bevarandet av träd är därför av stor betydelse.

Grön byggledning

I entreprenader med hög komplexitet på landskapssidanoch/eller höga värden av befintliga gröna strukturer kan vi åta oss uppdrag inom grön byggledning.

Trädvärdering

Vi använder oss av Alnarpsmodellen för att snabbt och överskådligtkunna ge våra kunder en uppfattning om trädens ekonomiska värde.

Trädinventering

Vi har sedan starten 2004 inventerat närmare 10000 träd i stadsmiljöer såväl som i landskapsalléer och på kyrkogårdar. 

Referenser

Vad våra kunder säger

John Doe
  John Doe

  Befattning

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  Adam Walkins
   Adam Walkins

   Befattning

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

   Karen Watson
    Karen Watson

    Befattning

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

    Jessica Kim
     Jessica Kim

     Befattning

     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

     träd på rad
     väg åt höger, träd till vänster
     vita blommor vita hus
     Om oss

     Växtteknik PS Konsult AB är ett mindre konsultföretag i den gröna sektorn med verksamhet sedan 2004.

     Följ oss på sociala medier

     Kontakta oss