Temadag Kvalitetssäkring av Växtmiljöer

Temadag för driftledare, förvaltare, arbetsledare, projektledare och projektörer.

Temadagens upplägg är en förmiddag i kurslokal med genomgång av grunderna i entreprenadavtalen AB04/ABT06 kopplat till fackmässigt utförande och besiktning/kontroll av växtmiljöer under produktionsfasen. Vidare diskuteras viktiga frågor kring utemiljöernas olika delar så som design/funktion och grundläggande frågor vid val av växtmaterial och kontroll av växtkvalitet.
Under eftermiddagen genomförs en workshop i en nyanlagd utemiljö med tillfälle för diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Mer information om Temadagen Kvalitetssäkring av Växtmiljöer finner du här nedan.

Temadagen kan även skräddarsys utifrån kursbeställarens specifika önskemål. Kontakta Växtteknik PS Konsult för offert och/eller mer info.

Bokning och kursdatum : Bokning kan ske under hela året, med tidig kursbokning finns fler alternativa datum tillgängliga samt möjlighet till ev. samordning med förvaltningar i närområdet.

temadag kvalitetssäkring av växtmiljöer

Förmiddagens program:

Eftermiddag: