Wordpress header2

Om företaget

Växtteknik PS Konsult AB är ett mindre konsultföretag i den gröna sektorn med verksamhet sedan 2004. Företaget som drivs av landskapsingenjören och certifierade besiktningsmannen Peter Sandberg, utför såväl utredningsarbeten som besiktningar av utemiljö och är ofta behjälplig med stöd i olika driftsfrågor gällande grön gatumark, parker m.m. Bland annat är företaget förtroget med trädförvaltningsfrågor och upprättande av trädvårds- och skötselplaner. På utbildningssidan erbjuds ett fast utbud av uppdragskurser och även skräddarsydda utbildningar för egen regi-förvaltningar såväl som förvaltningar med entreprenaddrift. Kursdeltagarna  är yrkesarbetare och arbetsledare men även entreprenörer, driftledare, projektörer och projektledare.
Företaget utför varje år flera uppdrag för tekniska förvaltningar och även Svenska kyrkan är en återkommande kund som efterfrågar företagets kompetens.  På områdena vegetation i vägmiljö och alléer utförs sedan starten 2004 även uppdrag inom bland annat besiktning, statusinventering och utredningsarbeten.

58