Om Växtteknik PS Konsult AB

Växtteknik PS Konsult AB är ett mindre konsultföretag i den gröna sektorn med verksamhet sedan 2004. Företaget drivs av landskapsingenjören och certifierade besiktningsmannen Peter Sandberg och utför såväl utredningsarbeten som entreprenadbesiktningar och är ofta behjälplig med stöd och rådgivning i olika driftsfrågor gällande grön gatumark, parker m.m. Bland annat är företaget förtroget med trädförvaltningsfrågor och upprättande av trädvårds- och skötselplaner samt värdering av träd enligt Alnarpsmodellen. På utbildningssidan erbjuds ett fast utbud av uppdragskurser och även skräddarsydda utbildningar för egen regi-förvaltningar såväl som förvaltningar med entreprenaddrift. Kursdeltagarna  är yrkesarbetare och arbetsledare men även entreprenörer, driftledare, projektörer och projektledare.
Företaget utför varje år flera uppdrag för kommunala beställare och även Svenska kyrkan är en återkommande kund som efterfrågar företagets kompetens.  På områdena vegetation i vägmiljö och alléer utförs sedan starten 2004 även uppdrag inom bland annat besiktning, statusinventering och utredningsarbeten.