Temadag – Yttre Fastighetsmiljö

Temadag för driftledare, förvaltare, arbetsledare och projektledare inom kommunfastigheter,
allmännyttan och privata fastighetsbolag.

Hur säkerställer vi kvalitén i skötselutförandet och vilka frågor är viktiga att tänka på i samband med nollställning av entreprenadytor? Dessa frågor är några av delarna som tas upp till diskussion under denna temadag om Yttre fastighetsmiljöer.

Efter lunch tar vi oss ut till en utemiljö för en workshop med utgångspunkt från kursbeställarens aktuella utemiljöfrågor.Information om Temadagen Yttre fastighetsmiljö du här nedan.

Temadagen kan även skräddarsys utifrån kursbeställarens specifika önskemål.

Kontakta Växtteknik PS Konsult för offert och/eller mer info.

temadag yttre fastighets mijö

Bokning och kursdatum : Bokning kan ske under hela året, tidig kursbokning ger fler alternativa datum samt möjlighet till ev. samordning med förvaltningar i närområdet.

Förmiddagsprogram:

Eftermiddagsprogram: