Trädinventering

Växtteknik PS Konsult utför trädinventeringar och har under åren även upprättat ett flertal trädvårdsplaner. 

Det finns ett flertal goda argument och ett stort värde av att genomföra inventeringar av trädbestånd i urban miljö.
Vi har listat några av argumenten, via följande länk kan du läsa mer om dessa.

16_goda_argument_för_inventering_av_träd_i_urban_miljö

16 goda argument för inventering av träd i urban miljö

Vid inventering använder vi SLUs Standard för trädinventering i urban miljö Version 2.0 och råd och rekommendationer följer moderna trädvårdsprinciper, samt termer och definitioner enligt Svensk standard SS 990000:2014.

Erfarenhet och kompetens finns även gällande inventering i kulturhistoriska miljöer samt inventering och rådgivning i samband med skydd av träd vid byggnation.