Temadag – Yttre Fastighetsmiljö

Temadag för driftledare, förvaltare, arbetsledare och projektledare inom kommunfastigheter, allmännyttan och privata fastighetsbolag.

Hur säkerställer vi kvalitén i skötselutförandet och vilka frågor är viktiga att tänka på i samband med nollställning av entreprenadytor? Dessa frågor är några av delarna som tas upp till diskussion under denna temadag om Yttre fastighetsmiljöer. Efter lunch tar vi oss ut till en utemiljö för en workshop med utgångspunkt från kursbeställarens aktuella utemiljöfrågor.

Information om Temadagen Yttre fastighetsmiljö du här nedan.

Temadagen kan även skräddarsys utifrån kursbeställarens specifika önskemål.

Kontakta Växtteknik PS Konsult för offert och/eller mer info.

Tider: Temadagen startar kl. 09:00 med kursavslut kl. 16:00.
Plats: I beställarens lokaler och yttre fastighetsmiljöer
Antal deltagare: Upp till 15 st.
Bokning och kursdatum: Bokning kan ske under hela året, med tidig kursbokning finns fler alternativa datum tillgängliga samt möjlighet till ev. samordning med förvaltningar i närområdet.

Förmiddagsprogram:

 • Utemiljöerna – deras värden och nyttor.
 • Bostadsgårdens växtmaterial, planteringar och funktioner.
 • Jordar och växtbäddar.
 • Bikupa Kvalitetssäkring.
 • Fackmässigt utförande och exempel från besiktningsmannens arbetsvardag.
 • Växthantering och kvalitetsregler för plantskoleväxter.
 • Besiktningar enligt standardavtalen AB04/ABT06 samt garantitider och ansvar.
 • Skötsel och underhåll av den yttre fastighetsmiljön.
 • Nollställningsfrågor och besiktning i samband med driftövertagande.


Eftermiddagsprogram
:

 • Workshop med diskussion och erfarenhetsutbyte i den yttre fastighetsmiljön.
 • Dagen avslutas med uppföljande diskussion och sammanfattning av temadagen.