Temadag Yttre fastighetsmiljö

Temadag – Yttre Fastighetsmiljö

Information om Temadagen Yttre fastighetsmiljö du här nedan.

Temadagen kan även skräddarsys utifrån kursbeställarens specifika önskemål.

Kontakta Växtteknik PS Konsult för offert och mer info.

Temadag för driftledare, förvaltare, arbetsledare och projektledare inom kommunfastigheter, allmännyttan och privata fastighetsbolag.

Tider: Temadagen startar kl. 09:00 med kursavslut kl. 15:30.
Plats: I beställarens lokaler och yttre fastighetsmiljöer
Antal deltagare: Upp till 15 st.
Bokning och kursdatum: Bokning kan ske under hela året, gärna med en månads varsel, då fler alternativa datum finns tillgängliga samt möjlighet att ev. samordna med förvaltningar i närområdet.

Förmiddagsprogram:

 • Växtmiljöerna och deras värden och nyttor.
 • Bostadsgårdens växtmaterial, planteringar och funktioner
 • Jordar och växtbäddar.
 • Bikupa Kvalitetssäkring
 • Vanliga fel och brister i markentreprenader.
 • Fackmässigt entreprenadarbete.
 • Växthantering och kvalitetsregler för plantskoleväxter.
 • Besiktningar enligt standardavtalen samt garantitider och ansvar.
 • Skötsel och underhåll av den yttre fastighetsmiljön.
 • Nollställningsfrågor och besiktning i samband med driftövertagande.


Eftermiddagsprogram
:

 • Rundvandring med diskussion och erfarenhetsutbyte i den yttre fastighetsmiljön.
 • Temadagen följs upp med avslutande frågeställningar och sammanfattning av dagen.