Uppdragskurser och temadagar

Temadag Kvalitetssäkring av Växtmiljöer

Information om Temadagen Kvalitetssäkring av Växtmiljöer finner du här nedan.

Temadagen kan även skräddarsys utifrån kursbeställarens specifika önskemål.

Kontakta Växtteknik PS Konsult för offert och mer info.

Temadag för driftledare, förvaltare, arbetsledare, projektledare och projektörer.

Tider: Temadagen startar kl. 09:00 med kursavslut kl. 15:30.
Plats: I beställarens lokaler och yttre miljöer
Antal deltagare: Upp till 15 st.
Bokning och kursdatum: Bokning kan ske under hela året, gärna med en månads varsel, då fler alternativa datum finns tillgängliga samt möjlighet att ev. samordna med förvaltningar i närområdet.

Förmiddagens program:

 • Temadag uppstart.
 • Inledning – Kort introduktion om växtmiljöernas nyttor, värden och tendenser.
 • Växtvalsfrågor och ståndorter – Stad/landskap, gata/väg – varje växtmiljö är unik och påverkar valet av växter för utemiljöerna.
 • Växtbäddar och jordar – Jordkvalitet och växtbäddar är ofta en av flera viktiga delar av markentreprenaden.  Hur säkerställer vi att jorden är den rätta för projektet
 • Entreprenadbesiktning och kontroller enligt standardavtalen AB 04/ABT 06
 • Bikupa Kvalitetssäkring av Växtmiljöer.
 • Besiktning av utemiljö – Information kring certifierad besiktning och utbildning/certifiering genom Beum, SP- Sitac och SBR.
 • Bildspelsföreläsning på temat Vad ser en besiktningsman i sin arbetsvardag samt fackmässigt utförande.
 • Rätt växt på rätt plats – Skötsel, funktion och design – alla delar är av betydelse i utemiljön och när de samverkar till en fungerande helhet kan ett bra resultat uppnås.

Växthantering och kvalitetsregler för plantskoleväxter – Hur kan vi tolka plantskolorna kvalitetsregler och vilka är de rimliga kraven vi kan ställa på växtmaterialet.

Eftermiddag:

 • Alternativ 1:
  – Rundvandring, diskussion och erfarenhetsutbyte i nyetablerad utemiljö.
  – Återsamling i lokal/Kaffe. Avslutande bildspelsföreläsning – Etablering av träd.
  – Avslut med en uppföljande diskussion och sammanfattning av temadagen.
 • Alternativ 2:
  – Besök och guidad rundvandring vid trädplantskola.
  – Fika samt avslutande bildspelsföreläsning om etablering av träd.
  – Eftermiddagen avslutas på plantskolan med en uppföljande diskussion och sammanfattning av temadagen.