Temadag Kvalitetssäkring av Växtmiljöer

Temadag för driftledare, förvaltare, arbetsledare, projektledare och projektörer.

Temadagens upplägg är en förmiddag i kurslokal med genomgång av grunderna i entreprenadavtalen AB04/ABT06 kopplat till fackmässigt utförande och besiktning/kontroll av växtmiljöer under produktionsfasen. Vidare diskuteras viktiga frågor kring utemiljöernas olika delar så som design/funktion och grundläggande frågor vid val av växtmaterial och kontroll av växtkvalitet.
Under eftermiddagen genomförs en workshop i en nyanlagd utemiljö med tillfälle för diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Mer information om Temadagen Kvalitetssäkring av Växtmiljöer finner du här nedan.

Temadagen kan även skräddarsys utifrån kursbeställarens specifika önskemål.

Kontakta Växtteknik PS Konsult för offert och/eller mer info.

Tider: Temadagen startar kl. 09:00 med kursavslut kl. 16:00.
Plats: I beställarens lokaler och utemiljöer.
Antal deltagare: Upp till 20 st deltagare.
Bokning och kursdatum: Bokning kan ske under hela året, med tidig kursbokning finns fler alternativa datum tillgängliga samt möjlighet till ev. samordning med förvaltningar i närområdet.

Förmiddagens program:

 • Inledning – Introduktion om växtmiljöernas nyttor, värden och tendenser.
 • Växtvalsfrågor och ståndorter – Stad/landskap, gata/väg – varje växtmiljö är unik och påverkar valet av växter för utemiljöerna.
 • Växtbäddar och jordar – Jordkvalitet och växtbäddar är en viktig del av markentreprenaden.  Hur säkerställer vi att jorden är den rätta för projektet.
 • Entreprenadbesiktning och kontroller enligt standardavtalen AB 04/ABT 06
 • Bikupa Kvalitetssäkring av Växtmiljöer.
 • Besiktning av utemiljö och fackmässigt utförande – Erfarenheter och exempel från besiktningsmannens arbetsvardag.
 • Rätt växt på rätt plats – Skötsel, funktion och design – alla delar är av betydelse i utemiljön och när de samverkar till en fungerande helhet uppnås ett bra resultat.
 • Växthantering och kvalitetsregler för plantskoleväxter – Hur kan vi tolka plantskolorna kvalitetsregler och vilka kvalitetskrav bör vi ställa på växtmaterialet.
 • En introduktion till perennplanteringar i offentlig miljö.

Eftermiddag:

 • Alternativ 1:
  – Rundvandring, diskussion och erfarenhetsutbyte i nyetablerad utemiljö.
  – Återsamling i lokal/Kaffe. Avslutande bildspelsföreläsning – Etablering av träd.
  – Avslut med en uppföljande diskussion och sammanfattning av temadagen.
 • Alternativ 2:
  – Besök och guidad rundvandring vid trädplantskola.
  – Fika samt avslutande bildspelsföreläsning om etablering av träd.
  – Eftermiddagen avslutas på plantskolan med en uppföljande diskussion och sammanfattning av temadagen.