Skötsel, beskärning och växtkunskap för kyrkogårdsförvaltningar 

3 dagars uppdragskurs för skötselpersonal och arbetsledare inom kyrkogårdsförvaltning.

Kyrkogårdar innehåller en rik variation av växtmiljöer, ofta i en kombination av  såväl kulturhistoriska som höga estetiska värden. Denna 3-dagarskurs varvar teori med praktik och behandlar skötseln av de vanligaste vegetationselementen såsom häckar och buskplanteringar såväl som perenner, gravplanteringar och träd.

Tider: Kursdagarna startar kl. 08:30 med kursavslut kl. 16:00.
Plats: I beställarens lokaler och utemiljöer
Antal deltagare: upp till 15 st.
Bokning och kursdatum: Bokning kan ske under hela året, med tidig kursbokning finns fler alternativa datum tillgängliga samt möjlighet till ev. samordning med förvaltningar i närområdet.

Kursprogram och upplägg finner du nedan.
Kontakta Växtteknik PS Konsult för offert och/eller mer info om kursen.

Kursprogram förmiddag dag 1:

 • Introduktion till träd och trädvård.
 • Trädens livsfunktioner, deras uppbyggnad, samt strategier för att begränsa rötskador i trädens inre  (B A R I T-modellen).
 • Om trädsjukdomar och hur vi kan arbeta förebyggande i kampen mot ständigt nya hot mot våra träd.
 • Beskärningssnittet, rätt och fel – grenkrage, barkås och andra vanliga begrepp inom trädvården.
 • Växtidentifikation – Gruppövning
 • De vanligaste typerna av beskärning med definitioner enl. svensk trädvårdsstandard.
 • Beskärning av fruktträd.
 • Rätt växtval minskar behovet av beskärning och minimerar även behovet av  övriga skötsel- och underhållsåtgärder.
 • Växtkaraktärer och trädhabitus.
Kursprogram eftermiddag dag 1:

Under eftermiddagen genomförs handledda beskärningsövningar samt diskussioner och erfarenhetsutbyte kring trädvård och beskärning, växtanvändning och vanliga skötselfrågor i den dagliga skötseln av kyrkogårdens växtmaterial.

 

Kursprogram förmiddag dag 2:
 • Beskärning av prydnadsbuskar.
 • Skötsel och beskärning av de vanligaste rostyperna.
 • Grunderna i skötseln av perennplanteringar
 • Klippta häckar – skötsel, uppbyggnad, klippning och beskärning.
 • Trädvård och beskärning i rätt tid.
 • Skydd av träd vid grävningsarbeten.
 • Trädvård – mer än bara beskärning:
  Del 1: Växtmottagning och växtkvalitet.
  Del 2: Trädetablering.
  Del 3: Växtbäddar.
 • Teoripassen under dag 1 och 2 avslutas med en sammanfattande 1X2-övning.
Kursprogram eftermiddag dag 2:
Under eftermiddagen genomförs handledda beskärningsövningar samt diskussioner och erfarenhetsutbyte kring trädvård och beskärning, växtanvändning och vanliga skötselfrågor i den dagliga skötseln av kyrkogårdens växtmaterial.
Kursprogram förmiddag dag 3
Utomhusövningarna från dag 2 fortsätter.
Kursprogram eftermiddag dag 3
 • Trädvårdsplanen – ett styrdokument för trädvård.
 • Litteraturtips, trädvård och växter.
 • Jordar och växtnäring.
 • Gravskötsel:
  Del 1: Församlingens skötselåtagande
  Del 2: Kundkrav och kundnöjdhet
  Del 3: Förvaltningens erbjudande
  Del 4: Gravplanteringar – metoder och möjligheter
  Gruppövning – Vanliga krav på gravplanteringens växtmaterial
 • Kursdagarna avslutas med en sammanfattande  frågestund och diskussion samt utdelning av kursintyg.