trädvårdsplaner

Trädvårdsplaner

Växtteknik PS Konsult utför trädinventeringar och har under åren även upprättat ett flertal trädvårdsplaner. Träden och deras omgivning är utgångspunkten, men  målsättningen är även att planerna ska vara användarvänliga och smidiga att uppdatera i det dagliga arbetet med att förvalta träd, både i urbana miljöer, utmed vägar och på kyrkogårdsmark.

Vid inventering används SLUs trädinventeringsmall och råd och rekommendationer följer moderna trädvårdsprinciper. Erfarenhet och kompetens finns även gällande inventering i kulturhistoriska miljöer.

Förutom trädvårdsplaner finns även erfarenhet och kompetens kring inventering i samband med skydd av träd vid byggnation och de standardiserande dokument som är kopplade till åtgärder för bevarandevärda träd.