Trädvårdsplaner för kyrkogårdar

Publicerat: 2015-08-10

Av: Peter Sandberg

Enklare budgetering
Trädvårdsplanen är ett användbart styrdokument för skötsel och underhåll av kyrkogårdens träd. En av fördelarna med planen är att behovet av akuta åtgärder kan minimeras vilket förstås förenklar budgeteringen men det ger också en långsiktighet i arbetet med trädbeståndet. Varje åtgärd kan prioriteras utifrån hur angelägen den är och på det sätt som passar varje enskild kyrkogårdsförvaltning.

Smidig att driftsätta och uppdatera
En annan betydelsefull del är driftsättningen av en trädvårdsplan och hur trädvårdsplanens utformning påverkar hur smidig planen blir att använda och uppdatera i det dagliga trädvårdsarbetet.

På växtteknik PS Konsult har vi arbetet fram en modell där givetvis träden är i fokus, men också den personal som i sin arbetsvardag hanterar olika trädfrågor.

Vår målsättning är därför att ge trädförvaltaren de nödvändiga verktygen i form av,
– Trädkartor som är lätta att tyda
– Budget- och kalkylstöd
– Rådgivning och förslag vid nyplantering av träd
– Kulturhistorisk bedömning av varje träd
– Förslag till prioritering av föreslagna åtgärder
– En kortfattad men övergripande trädvårdspolicy

Motiv och argument för varje trädvårdsåtgärd
Vi lägger även stor vikt vid att tydligt motivera de trädvårdsåtgärder som föreslås vilket underlättar den handläggning som sker vid Länsstyrelserna innan trädvårdsarbetena kan godkännas.

Support och utbildning
När planen sedan är färdig till att driftsättas är vi givetvis behjälpliga med support och utbildning i den omfattning som beställaren önskar.

Kontakta Växtteknik PS Konsult via telefon eller mail för kostnadsförslag, referensarbeten, eller mer information kring trädvårdsplaner för kyrkogårdar.