Trädvård, beskärning och växtkunskap

2 dagar uppdragskurs med teori och praktik för arbetsledare och skötselpersonal inom Gata/Park, Entreprenad, Yttre fastighetsskötsel och kyrkogård.

De vedartade växterna utgör en bärande stomme i våra utemiljöer och har stor betydelse för både upplevelse, ekologi och biologisk mångfald. Kursens teoridelar under dag 1 ger en god grund att utgå ifrån när vi tar beslut om lämplig beskärning och andra skötselåtgärder för både träd, buskar och häckplanteringar. I de praktiska momenten under dag 2 ges tillfälle att både öva och diskutera olika skötselåtgärder i kursbeställarens egna utemiljöer.

Mer info om kursprogram och upplägg finner du nedan.
Kontakta Växtteknik PS Konsult för offert och/eller mer info om kursen.

Tider: Kursdagarna startar kl. 08:00 med kursavslut kl. 15:30.
Plats: I beställarens lokaler och utemiljöer
Antal deltagare: Upp till 15 st.
Bokning och kursdatum: Bokning kan ske under hela året, med tidig kursbokning finns fler alternativa datum tillgängliga samt möjlighet att ev. samordna med förvaltningar i närområdet.

Program dag 1

 • Introduktion till träd och trädvård.
 • Trädens livsfunktioner, deras uppbyggnad, samt strategier för att begränsa rötskador i trädens inre  (B A R I T-modellen).
 • Om trädsjukdomar och hur vi kan arbeta förebyggande i kampen mot ständigt nya hot mot våra träd.
 • Beskärningssnittet, rätt och fel – grenkrage, barkås och andra vanliga begrepp inom trädvården.
 • Gruppövning Växtidentifikation
 • Knoppar och skott – växtskottets uppbyggnad.
 • Översikt – genomgång av vanliga typer av beskärning med definitioner enl. svensk trädvårdsstandard.
 • Beskärning av fruktträd.
 • Rätt växtval minskar behovet av beskärning och minimerar även behovet av  övriga skötsel- och underhållsåtgärder.
 • Växtkaraktärer och trädhabitus.
 • Gruppövning/bikupa Beskärning.
 • Beskärning av prydnadsbuskar.
 • Skötsel och beskärning av de vanligaste rostyperna.
 • Klippta häckar – skötsel uppbyggnad och beskärning
 • Trädvård och beskärning i rätt tid.
 • Träden och byggprocessen.
 • Trädvård – mer än bara beskärning:
  – Del 1: Växtmottagning och växtkvalitet.
  – Del 2: Trädetablering.
  – Del 3: Växtbäddar.


Program dag 2

Praktiska beskärningsövningar samt rundvandring i beställarens utemiljöer.
Kursen avslutas med en 1X2-övning samt diskussion/frågor och uppföljning av kursdagarna.