featured image

Om Peter Sandberg

G.T

Peter Sandberg är född 1968, utbildad landskapsingenjör och sedan 2010 certifierad besiktningsman för utemiljön samt innehar sedan 2016 ISAs Tree Risk Assessment Qualification.

Peter reser i hela landet och träffar under sina uppdrag kunder inom den gröna branschens alla sektorer.  På det sättet har han under åren skaffat sig en bred kunskaps- och erfarenhetsbas som kommer företagets uppdragsgivare till godo i varje uppdrag. Att vara kund- och tillämpningsorienterad i varje uppdrag ser Peter som grunden i verksamheten, vare sig det handlar om trädvårdsplaner, ett utbildningsuppdrag eller en konsultation där företagets uppdragsgivare söker kompetens för att diskutera en växtförteckning eller granska en bygghandling.

Peter är medlem i SBR – Sveriges Byggingenjörers Riksförbund samt Svenska Trädföreningen och ISA – International Society of Arboriculture.

>> Certifikat SC0370-10 Besiktningsman Utemiljö

>> Hermelinstipendiat 2012 

>> CV Peter Sandberg_Växtteknik PS Konsult AB

>> Kvalifikationsbevis – Tree Risk Assessment ISA Qualified