Besiktning av utemiljö

Som certifierad besiktningsman för utemiljö utför Växtteknik PS Konsult entreprenadbesiktningar enligt standardavtalen AB04 och ABT06, inkluderande förbesiktningar, slutbesiktning, efterbesiktningar, kompletterande slutbesiktningar samt särskild besiktning och garantibesiktningar.

ny_loggax3 copy
Inom driftentreprenader har företaget även lång erfarenhet av frågor kring nollställning av skötselytor inför entreprenadövertagande. Växtteknik PS Konsult har de senaste åren utfört flera övertagandebesiktningar vid entreprenaddrift av parker, grön gatumark och bostadsgårdar.

Utöver dessa besiktningar utför företaget även mottagningskontroller av plantskoleväxter och har erfarenhet av uppdrag som växtsakkunnig i större mark- och anläggningsentreprenader samt entreprenader inom vägbyggnation.