Chipmärkning av E-träd

Publicerad: 2014-08-12

Av: Peter Sandberg

Chipnumret i displayen tillhör en Betula pendula fk. Julita. Et plantskoleträd av vår vanliga vårtbjörk. Men samtidigt ovanlig på sitt vis i det att frökällan tillsammans med flera andra frökällor och namnsorter ingår i den chipmärkning av E-träd som pågått sedan 2010 i de svenska produktionsplantskolorna.

När denna sommar går mot sitt slut kommer samtliga E-plantor av träd vara försedda med ett litet chip som bär med sig ett unikt nummer och med vars hjälp besiktningsmän snabbt kan få information om vilken trädart chipnumret avser.

Spårbarheten ökar nu alltså ytterligare för E-plantor av träd och det har varit ett rätt så omfattande arbete att i varje träd göra ett litet borrhål, i ett beskärningssnitt, och där föra in en centimeterlång och tunn transponder.  men från och med nästa sommar är det endast plantskolornas årliga nyproduktion som chipmärks.

För Växtteknik PS Konsult är det ett spännande och intressant arbete att på uppdrag av E-planta ek. för. fungera som oberoende garant vid chipmärkningen. Det har förstås även inneburit en viss insyn i plantskolornas sortiment av E-träd för svensk förhållanden. Jag vill därför passa på och berätta att plantskolorna så här inför planteringssäsongen är välfyllda med E-plantor i olika arter och storlekar. Den varma sommaren har självfallet fört med sig ett återkommande behov av bevattning, men samtidigt har tillväxten varit god vilket inneburit att plantornas nu kan fylla på sina energidepåer och vara redo att tillföra både prydnad och luftrenande nytta till våra växtanläggningar runtom i landet.

 

Läs mer om E-plantsystemet via länken www.eplanta.com