5 goda råd för din utemiljö

Publicerad: 2016-05-30

Av: Peter Sandberg

Vi har alla liknande erfarenheter av både byggande, förvaltning och brukande av utemiljöer. Här nedan följer några vanliga exempel som jag tycker i hög grad påverkar såväl användbarhet, kvalitet och hållbarhet och i slutändan även skötselkostnaden i våra offentliga utemiljöer.

Tillgänglighet och säkerhet – Alla som vill behöver på ett enkelt sätt kunna ta sig till och vistas obehindrat i utemiljön. Geografiskt/transportmässigt men även anpassningar av olika slag t ex för funktionshindrade. Även säkerheten är förstås viktig, med anläggningsdelar så som lekplatser, olika typer av brunnar och vattenanläggningar.

Brukarperspektivet – Vilken eller vilka målgrupper är den aktuella utemiljön tänkt att attrahera och ämnad för? Behovsanpassningen är en av grundförutsättningarna till  att utemiljön blir välbesökt och ändamålsenligt utformad

Top notch vid rätt plats – Alla ytor och anläggningsdelar behöver förstås vara av hög kvalitet sett till fackmässigheten i utförandet. Men den exklusiva designen, högklassiga växtplanteringar m.m. bör sparas till särskilda och väl synliga ytor, kort sagt där de ger mest verkan för investeringen i utemiljön.

Koppla design och funktion till skötseln – Alla delar är av betydelse och när de samverkar till en fungerande helhet når vi det bästa resultatet. Förutsättningarna för en effektiv skötsel påverkar driftskostnaden för utemiljön i hela dess livslängd och brukstid.

Planera för förvaltning – Med en skötselkalkyl i tidigt skede uppnås en bättre kostnadskontroll samtidigt som ett eventuellt ökat resursbehov kan tydliggöras i organisationen redan före utemiljöns byggstart.

Delar av artikeln här ovan omfattas av programmet vid vår egenarrangerade Kurs- och inspirationsdag på Science Park i Jönköping den 12 oktober 2016 på temat Kvalitetssäkring av växtmiljöer.

För dig som är intresserad och vill läsa mer, klicka på länken nedan för mer information.

Kurs- och inspirationsdag på Science Park i Jönköping